About us

Trvalo 18 hodín než sme sa dostali z Prahy do Singapuru, kde môj manžel teraz pracuje. Z taxíku sme pozorovali ako vyzerá náš nový domov. Aké sú tu stromy, kvety, ľudia, domy…. Drobček sa ma opýtal: „Mami, my sme na inej planéte?“

It tooks 18 hours to get from Prague to Singapore, where my husband now works. We were looking from the taxi window how our new home looks like. How are trees, flowers, people, houses …. Little One  asked me: “Mom, are we on the another planet?”

 

A tak si píšeme naše zážitky z „inej planéty“ – z planéty Flosten Paradise, ako sme si ju súkromne nazvali. Bavte sa a objavujte s nami FLOSTEN PARADISE.

And so we write our experiences from “another planet” – from the planet Flosten Paradise, as we called her privately. Have fun and discover FLOSTEN PARADISE with us.

 

Al, Anna a Drobček

Al, Anna and Little One