ADVENTURE COVE WATERPARK

IMG_0976_1

 

Horúčava v spojení s vysokou vlhkosťou vie byť niekedy únavná. Nájsť v Singapure osvieženie nie je problém. Naša rodina miluje vodné parky – zvlášť náš najmladší člen. o) Najkrajší je na ostrove Sentoza – ADVENTURE COVE.

The heat combined with high humidity can sometimes be exhausting. I tis noe problem to find refreshment in Singapore. Our family loves water parks – especially our youngest member. o) The most beautiful is on the island Sentoza – ADVENTURE COVE PARK.IMG_0963_1
IMG_0973_1

IMG_0967_1

IMG_0126_1

 

Vodný park má všetko čo obvykle od vodného parku čakáte. Pre Drobčeka sú najdôležitejšie vodné šmýkačky. Všetci si užívame umelé vlny v bazéne. Môj favorit je Adventure River – pomalá rieka, ktorou sa akoby plavíme medzi ruinami starovekého chrámu. Cestou sú akvária na pozorovanie morského života a jaskyňa.

The water park has everything you normally expect from the water park. For the Little One are the  most important water slides. We all enjoy artificial waves in the pool. My favorite is the River Adventure – the lazy river running among the ruins of an ancient temple. On the way are aquariums for observation of marine life and the cave.

IMG_0358_1
IMG_0233_1

IMG_0264_1

IMG_0340-1

IMG_0285_1

 

To nie je všetko. Môžete sa potápať v bazéne medzi rybičkami. To sme zatiaľ neskúšali, lebo Drobček sa zatiaľ len učí plávať. A za príplatok môžete plávať s delfínami. Pokiaľ opaľovanie na obyčajných lehátkach je nuda, skúste kryté prístrešky.

And there is morel. You can snorkel in the pool with fishes. We have not tested it yet, because Little One is still learning to swim. For a surcharge you can swim with dolphins. If the sunbathing on the ordinary camp bed is boring, try the covered cabanas.

IMG_0440_1

IMG_0433_1

IMG_0431_1 IMG_0371_1

 

Vodný park sa nepáči len nám. Čo v praxi znamená, že je preplnený. Je ťažké nájsť lehátko alebo voľnú skrinku. Na atrakcie sa čakajú dlhé rady. Skúsiť sa osprchovať a prezliecť na záver znamená zase postaviť sa do dlhej rady a obrniť sa trpezlivosťou.  No áno, po roku života v Singapure by mal byť už človek na to zvyknutý, ale trošku to kazí celkový dojem.

Not only we like this water park. Which means in practise that it is crowded. It is difficult to find a camp bad or a free safety box. There are very long queues for  attractions. Try to take a shower and change clothes at the end is again stand in a long queue and you need big portion of the patience. Well yes, after a year of living in Singapore we should already used to it, but it kinda spoils the overall impression.

IMG_0391

IMG_0379_1 IMG_0420_1
IMG_0369_1

 

Vstup/Admission:

Dieťa (4-12 rokov) 26,- S$, dospelý 36,- S$ / Child  (4 yrs – 12 yrs) 26,- S$, adult 36,- S$

 

Otváracie hodiny/Opening Hours:

10.00 hod – 18.00 hod./ 10 am – 6 pm

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

MRT – stanica Harbour Front, presun na 3. poschodie obchodného domu Vivocity a odtiaľ pokračovať vláčkom Sentosa Express do stanice Waterfront / MRT Harbour Front Station, proceed to 3rd floor of Vivocity shopping mall to transfer to Sentosa Express – alight at Waterfront station

 

♥♥♥