BALI – coffee plantation

IMG_1607

V sobotu sme sa vrátili z čarovného a rôznorodého ostrova Bali. Stále vstrebávam všetky zážitky. Čím vôbec začať? Kávou predsa… Ja viem, čakali ste, že začnem o modrej oblohe a azúrovom mori, že? Neskôr sa dostanem aj k tomu. A teraz späť ku káve. Milujem kávu. Aj teraz mám hrnček kávy položený vedľa na stolíku. Príležitosť pozrieť si ako sa pestuje a upravuje káva na Bali som nemohla vynechať. Pri svojej ceste po ostrove sme sa zastavili na kávovej plantáži Oka Agriculture Bali.

On Saturday we returned from the magical and diverse island of Bali. I am still absorbing all experiences. With what to start? With cofee of course … I know you’ve been expecting that I start with blue sky and azure sea, aren´t you? Later, we get there too. Now let´s go back to cofee. I love coffee. Even now I have a cup of coffee lying next to me on the table. I couldn´t miss the opportunity to see how the coffee is grown and process in Bali. During our tour on Bali we stopped on cofee plantation Oka Agriculture Bali.


IMG_1610IMG_1615

Konečne som mohla vidieť kávové zrná ako rastú priamo na strome. Milá paní nás previedla celým tradičným procesom zberu, praženia a mletia kávy. Drobčeka tradičný kamenný mažiar priamo nadchol. Počuli ste už o cibetkovej káve? Volá sa aj Kopi Luwak. Jedná sa o najdrahšiu kávu na svete. Pestuje sa práve v Indonézii. Jej unikátnosť je v spôsobe získania kávy. Kávové zrná zje roztomila malá šelma (musang škvrnitý – keď už to musíte vedieť presne). Pri prechode tráviacim traktom sa strávi obal kávového zrnka a tráviace šťavy zvýraznia chuť kávy. Potom ako kávové zrnká zase vylezú z cibetky, pozbierajú sa, očistia sa a ďalej sa spracuje ako iné druhy kávy.

Finally, I could see how coffeebeans grow directly on the tree. Dear lady went us through the whole traditional process of harvesting, roasting and grinding coffee. Little one loved the  traditional stone mortar . Have you ever heard about civet coffee? It´s name is also Kopi Luwak. This is the most expensive coffee in the world. It grows in Indonesia. Its uniqueness is the method of production of this coffee. Coffee beans eat cute little beast (palm civet – if you need to know exactly). When passing through the digestive tract, the cover of cofee bean is digested are and digestive juices to enhance flavor of coffee. After the coffee beans again go out of civet, brace up, they are collected, cleaned and further processed is the same like with other types of coffee.

IMG_1611

IMG_1618

Na plantáži pestujú aj ďalšie plodiny: banány, ananásy, mandarínky, kakao a čaj. Môžete tu ovoňať aj rôzne druhy korenia. Pozrieť si ako korenie vyzerá pred zberom a ako po spracovaním. Príjemne sme si oddýchli pri ochutnávaní rôznych nápojov, ktoré sa podávajú v drevenom prístrešku s nádherným do zeleného údolia. Ochutnali sme kokosovú kávu, zázvorový čaj, čaj z citrónovej kávy, balinézsku kávu a čokoládu. Čokoľvek Vám zachutná si môžete priamo u nich v obchode kúpiť.

On the plantation grow other crops too: bananas, pineapples, tangerines, cocoa and tea. Here you can smell the different kinds of spices. You can watch how spices look like before collection and after processing. We taken a rest under wooden shelter with magnificient view of the green valley and tasted various drinks. We tasted coconut coffee, ginger tea, lemon tea of coffee, Balinese coffee and chocolate. Whatever you like, you can directly buy directly in their shop.

IMG_1623

IMG_1629

♥ ♥ ♥