BALI – Dreamland Beach

IMG_1779

Samozrejme, že nemôžem vynechať pláže! Boli sme sa pozrieť na Dreamland Beach, lebo je vraj jedna z najkrajších pláží na Bali. Zatiaľ som všetky pláže na Bali nevidela, ale verím tomu, že patrí medzi najkrajšie.

Of course, I can not miss the beach! We visited Dreamland Beach because it is supposedly one of the most beautiful beaches in Bali. So far I didn´t see all the beaches in Bali, but I believe that this one belongs to  the most beautiful.

 IMG_1769

IMG_1776

Taxi zaparkoval na parkovisku a k pláži sme sa prepravili kyvadlovou dopravou – veľmi starým polorozbitým minibusom. Prechádzali sme cez zvláštne územie – sem tam nejaký hotel, veľké opustené stavebné pozemky, niektoré so započatou výstavbou, občas prebehol pes, asi 2 ľudia na bicykloch, inak nikde nikto. Skoro sme začali ľutovať, že sme tam vôbec šli.

Taxi parked in the parking lot and we are transported to the beach by a shuttle – very old dilapidated minibus. We travelled through strange territory – there a hotel here, abandoned  real estates, some with started construction, sometimes the dog passed by, we saw about two people on the bike, otherwise no one anywhere. We almost started to regret that we ever went there.

IMG_1798

Ďalej sme pokračovali pešo. Po schodoch sme zbehli okolo predavačov zmrzliny, obchodoch s oblečením a hotela, ktorý vyzeral veľmi starý a zanedbaný. A potom sa objavila pláž. Vľavo skalisko, biely piesok, tyrkysové vlny… Nádhera. Pláž je viac pre surfárov, než pre rodiny s deťmi. Vlny sú tam vysoké, nie vhodné na kúpanie. Niekedy stačí kochať sa výhľadom. o)

Next we continued on foot. We went downstairs passing by ice cream vendors, clothing shops and the hotel that looked very old and neglected. And then the beach appeared. Big rock on the left side, white sand, turquoise waves … Beautiful. The beach is more for surfers, but for families with children. There waves are high, not suitable for swimming. Sometimes is enough just to enjoy the view. o)

IMG_1788

 

 

♥♥♥