BALI – KECAK RAMAYANA FIRE DANCE

IMG_1808

 

Jedno z najväčších zážitkov na Bali bol KECAK RAMAYANA FIRE DANCE. Toto predstavenie je možné vidieť v amfiteátri pri Uluwatu Temple, ktorý je v dedinke Pecatu asi 25 km južne od Kuty. Chrám samotný sme nestihli vidieť, lebo sme sa príliš dlho kochali tyrkysovou vodou na Dreamland Beach.

One of the greatest experiences in Bali was KECAK RAMAYANA FIRE DANCE. This performance can be seen in the amphitheater at Uluwatu Temple, which is in Pecatu village about 25 km south of Kuta. We didn´t the temple itself because we were too long admiring  the turquoise water of the Dreamland Beach.

IMG_0721

 

Amfiteáter je na vysokom útese s výhľadom na more. Predstavenie začína podvečer. Keď je jasná obloha, tak si s predstavením môžete vychutnať aj nádherný západ slnka nad Indickým oceánom. Už len ten výhľad je dychberúci zážitok. Hľadisko bolo úplne plné. Dokonca museli pridávať veľa stoličiek, pre ďalších prichádzajúcich návštevníkov.

The amphitheater is on a high cliff overlooking the sea. The show starts in the early evening. When the sky is clear, you can enjoy with the performance a magnificent sunset over the Indian Ocean. Just this view is a breathtaking experience. The auditorium was completely full. They even had to add a lot of chairs for more incoming visitors.

IMG_1825

IMG_1843

 

IMG_0754

 

KECAK RAMAYANA FIRE DANCE je divadelné predstavenie na základe hinduistického eposu Ramayana zmiešané so starodávným rituálnym tancom. Predstavenie v tejto podobe pripravil v 30.rokoch minulého storočia Walter Spies – Nemec, ktorý žil na Bali. Celé predstavenie sprevádza  spev skupiny mužov, ktorý znie akoby spievali v tranze. Celé predstavenie má nádherná magickú atmosféru. Rozhodne patrí k veciam, ktoré musíte na Bali vidieť.

KECAK RAMAYANA FIRE DANCE is a performance based on the Hindu epic Ramayana mixed with ancient ritual dance. Performance created in this form in the 30s of the last century Walter Spies – German who lived in Bali. The whole show is accompanied by a group of men singing, which sounds like singing in trans. The performance  has a wonderful magic atmospere. Definitly one of the things that you must see on Bali.

IMG_1840

 

IMG_0735

 

A na záver krátka ukážka:

And finally the short example:

 

 

♥♥♥