CHINA TOWN, BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE AND SRI MARIAMMAN TEMPLE

 

Čo je najväčšou zábavou v Singapure? Podľa jedného veľmi milého a zhovorčivého taxikára, ktorý nás raz viezol domov: Jedenie, jedenie, jedenie, Nakupovanie, nakupovanie, nakupovanie. A nespočetné množstvo obchodných domov to len potvrdzuje. Viem o jednom lepšom mieste kde sa môžeme takto zabaviť – CHINA TOWN.

What is the most fun in Singapore? According to one very nice and talkative taxi driver who drove us home once: eating, eating, eating, shopping, shopping, shopping. A myriad of shopping malls only confirms this. I know of a better place where we can have this entertainment – CHINA TOWN.

IMG_5361_1

IMG_5377_1

IMG_5432_1

 

Jadro China Town je v okolí ulíc Smith a Trengganu. Ulice sú hlučné, farebné a preplnené. Všade sa dočítate, že súčasný China Town je turistický a stratil dušu. A je to pravda. Pod krásnymi farebnými starými budovami je množstvo obchodov kde kúpite magnetky, tričko „I love SG“ a podobné nezmysly. Ale rozhodne to v nie je nudné miesto. Stále je tu možné vidieť kaligrafov, obchody s tradičnou čínskou medicínou, kde sa vyrábajú liečivé elixíry miešaním byliniek, korenia, kože hada a podobných exotických ingrediencií. Kúpite tu kimono, vejáre, paličky na jedenie a podobný tradičný tovar. Starožitníctvo s artefaktami z Číny a Ázie je zážitok.

The core of Chinatown is near Smith Street and Trengganu. The streets are noisy, colorful and crowded. It can read everywhere that the current China Town is just for tourist and lost soul. And it’s true. Under the beautiful colored old buildings is a lot of shops where you buy magnets, t-shirt “I love SG” and similar nonsense. But certainly i tis not a boring place. There is still possible to see calligraphy, shops with the traditional Chinese medicine, where they are preparing healing potions by mixing herbs, spices, snake skin and similar exotic ingredients. You can buy here kimono, fans, chopsticks  and similar traditional products. The antique with artefacts from China and Asia is big experience.

IMG_5542_1

IMG_5549_1

 

A nemôžem samozrejme zabudnúť na jedlo. My sme si dali cestoviny s hovädzím mäskom a laksu. Ale nájdete tu aj iné dobroty: žabie stehienka, morské plody, krab v čili omáčke a rôzne iné dobroty. Stánky s jedlom pripomínajú tradičné vozíky s jedlom, ktoré sa používali kedysi.

And of course I can´t forget the food. We had nuddles with beef beef and laksa. But there is also other goodies: frog legs, seafood, crab in chilli sauce and other delicisous food. Food stalls remind traditional hawkers.

IMG_5395_1

IMG_5397_1

IMG_5404_1

IMG_5409_1

IMG_5412_1

 

Ako sa žilo čínskym prisťahovalcom v Singapure kedysi sa dozviete v Chinatown Heritage Centre, ktoré je momentálne v rekonštrukcii. Zanedlho ho otvoria a napíšem o ňom viac. Cestou do budhistického chrámu sme pozorovali starších pánov hrať tradičné čínske hry. Ďalší si zlepšovali fyzickú kondíciu tancom (pozrite si video dole).

How Chinese immigrants lived in Singapore in the past  is possible to see  in Chinatown Heritage Centre, which is currently under construction. It will be open soon and I´ll write about it more. On the way to a Buddhist temple we saw elderly gentlemen play traditional Chinese games. Other people were trying to improve their physical condition by  dancing (see video below).

IMG_5436_1

IMG_5444_1

 

Budhistický chrám BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE bol postavený v roku 2007. Budhov zub je uschovaný v stúpe, ktorá má 3,5 tony a je vytvorená z 320 kg zlata. Prístup k nej majú len mnísi.

Buddhist Temple Buddha Tooth Relic Temple was built in 2007. Buddha tooth is deposited in stages which has 3.5 tonnes and is made of 320 kg of gold. Access to it have only monks.

IMG_5440_1

IMG_5474_1

IMG_5478_1

IMG_5483_1

IMG_5501_1

 

Je tu aj najstarší hinduistický chrám v Singapure – SRI MARRIAMMAN TEMPLE. Pôvodná drevená a došková stavba z roku 1827 prešla niekoľkými rekonštrukciami. Chrám má úžasný vstup. Vyzerá ako pagoda a tvoria ju sochy bohov, bohýň a mytologických bytostí. Za fotografovanie sa platí poplatok 3,- SGD. Prišli sme v čase, keď prebiehal obrad. Za hlasného zvuku dychového nástroja a bubna pozorujeme všetko čo sa okolo nás deje.

There is also the oldest Hindu temple in Singapore – Sri Mariamman Temple. The original wooden and thatched building from 1827 has undergone several reconstructions. The temple has an amazing entrance. It looks like a pagoda and consists of statues of gods, goddesses and mythological beast. If you would like to take picture you need to pay a fee 3, – SGD. We arrived at a time when the ceremony started. In the loud sound of a breathing instrument and drums we observe everything that is happening around us.

IMG_5552_1

IMG_5556_1

IMG_5564_1
IMG_5568_1

IMG_5575_1

 

A aby toho nebolo málo, hneď vedľa v ulici začína LION DANCE. Tancujú ho dvaja tanečníci oblečení do kostýmov leva a pohyby vychádzajú z bojového umenia kung-fu. Hudobný doprovod hrá na bubny a čineli.  To všetko sa zmieša so zvukmi prebiehajúceho hinduistického obradu do ohlušujúcej kakofónie.

And to make matters worse, the next street begins LION DANCE. Two dancers dressed in costumes of lions are dancing and using movements are based on the martial art of kung fu. The musical accompaniment playing the drums and cymbals. All this is mixed with the sounds of the ongoing Hindu ceremony in a deafening cacophony.

IMG_5584_1

IMG_5580_1 

 

A takto vyzerá večerný China Town.

And here is evening China Town.

IMG_5589_1

IMG_5594_1

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

MRT – stanica China Town /MRT – China Town Station

♥♥♥