EAST COAST PARK

FLOSTENPARADISE EAST COAST14

It is so beautiful outside, the sun is shining and it is 33 C. Sounds great, right? But there is one thing the killer – high humidity. So this temperatue actualy feels like 40C. There is still an option to stay athome and turn on the air conditioning. But it would be a shame to waste such a beautiful day. So here’s a little tip how you can survive such a hot day outdoor in Singapore hot day- East Coast Park.

Vonku je nádherne, svieti slnko a je 33 C. Znie to nádherne, však? Je tu však ešte jedna vec, ktorá je zabijak. Vysoká vlhkosť vzduchu. Takže sa v skutočnosti cítite ako keby bolo 40C. Stále je tu možnosť ostať doma a zapnúť klimatizáciu. Ale bola by škoda premrhať tak nádherný deň. Takže tu je malý tip, kde sa dá v Singapure prežiť horúci deň vonku – East Coast Park.

FLOSTENPARADISE EAST COAST12

FLOSTENPARADISE EAST COAST22

 

East Coast Park stretches 15 km along the beach. Sea waves gently hit the bank and the fresh breeze provide the real relief from the heat and humidity. Park offers a myriad of activities which could entertained you.

East Coast Park sa tiahne 15 km popri pláži. Morské vlny jemne narážajú na breh a svieži vetrík prinášu skutočnú úľavu od horúčavy a vlhkosti. Park ponúka množstvo aktivít, ktorými sa zabavíte.

FLOSTENPARADISE EAST COAST16

FLOSTENPARADISE EAST COAST10

Maybe you just want to sit under the coconut palm tree with a good book and picnic basket.

Možno Vám bude stačiť sadnúť si pod kokosovú palmu s dobrou knihou a piknikovým košom.

FLOSTENPARADISE EAST COAST4

 

If you don´t feel like prepare some food at home, it´s ok too. There are plenty of hawker centres and restaurants. And there are real treats

Ak sa Vám nechce nič na jedenie pripravovať, nič sa nedeje. Je tu množstvo stánkov s jedlom a reštaurácií. A majú tam skutočné dobroty.

FLOSTENPARADISE EAST COAST7

FLOSTENPARADISE EAST COAST9

FLOSTENPARADISE EAST COAST8

 

What about to enjoy a little walk and see the park from the tower?

A čo užiť si malú prechádzku a prezrieť si park z vyhliadkovej veže?

FLOSTENPARADISE EAST COAST5

FLOSTENPARADISE EAST COAST15

 

If the breeze will not be enough for refreshing, there’s a sea:

Pokiaľ Vám vetrík na osvieženie stačiť nebude, je tu more:

FLOSTENPARADISE EAST COAST21

 

Don´t have your own palace yet? You can materialize your dreams at least from the sand:

Ak nemáte zatiaľ svoj palác, môžete si svoje sny zhmotniť aspoň z piesku:

FLOSTENPARADISE EAST COAST20

 

The park offers a variety of sporting activities – jogging, skating, biking or you can improve your jumps on a skateboard…

Park ponúka množstvo športový aktivít – beh, korčuľovanie, bicyklovanie, prípadne si môžete vylepšiť svoje skoky na skateboarde…

FLOSTENPARADISE EAST COAST11

Biking East Coast Park

FLOSTENPARADISE EAST COAST6

Beach volleyball East Coast Park

FLOSTENPARADISE EAST COAST18

Outdoor fitness East Coast Park

FLOSTENPARADISE EAST COAST23

Extreme SkatePark East Coast Park

The passionate fishermen can try their luck from Bedok jetty. It is 250 meters long and is the longest jetty in Singapore

Vášnivý rybári môžu skúsiť svoje šťastie z prístavného mola Bedok. Je dlhé 250 metrov a je to najdlhšie molo v Singapure.

FLOSTENPARADISE EAST COAST17

Bedok jetty East Coast Park

 

♥♥♥