Happy birthday SINGAPORE!

IMG_1248

V nedeľu sme sa vybrali na Marina Bay osláviť 50. narodeniny Singapuru. Singapure získal nezávislosť 9. augusta 1965. Celé mesto sa už niekoľko týždňov na túto oslavu pripravovalo. Prebiehal nácvik programu a tak sme boli zvedaví. V tento deň bolo zadarmo MHD v celom meste. A podľa toho aké bolo plné, sme vedeli, že nie sme sami, ktorí sa tešíme na program.

On Sunday we went to Marina Bay to celebrate Singapore’s 50th birthday. Singapore became independent on August 9, 1965. The entire city was already several weeks preparing for this celebration. We saw to run a training for the program so we were curious. This day was the public transport for free in the city. And regarding how full the public transport was, we knew that we are not alone, who are looking forward to see the program.

IMG_1221
IMG_1238

IMG_1265

IMG_1287

IMG_1295

IMG_1303

 

Pobrežie sa začalo plniť už dopoludnia a tak sme mali čo robiť, aby sme si našli nejaké miestečko pre nás. Sedeli sme na zemi, fotili, vstrebávali atmosféru a tešili sa z programu. Vojenská prehliadka prebiehala na štadióne, kde boli lístky dávno vypredané. Program však prenášali veľkoplošné obrazovky. Drobčeka nadchlo predstavenie na oblohe: helikoptéry, ktoré niesli obrovskú vlajku, stíhačky, ktoré vo formácii vytvorili číslicu 50 a ďalšie. Svetelná show, ktorú vytvorili na budovách v okolí Marina Bay bol úžasný vizuálny zážitok zakončený ohňostrojom.

The coast began to filling up in the morning and so it was not easy to found some spot for us. We were sitting on the ground, taking pictures, soaking up the atmosphere and enjoying the program. The military parade took place in the stadium where tickets were sold out long ago. However, the program was transmitted on large screens. Little Onw was impressed by the show on the sky: helicopters that carried a huge flag, fighter jets, which created figure 50 in the formation and more. The light show, which was created on the buildings around Marina Bay was an amazing visual experience ended with fireworks.

IMG_3488

IMG_1380

IMG_3492

IMG_3497

 

 

Vychunajte si atmosféru oslavy na videu:

Enjoy the atmosphere of the celebration on the video:

 

 

♥♥♥