Koh Yao Yai island, Thailand – I.part

 

➡ Watch the video in the end of the post.

 

FLOSTEN KOH1

It was pretty exciting last December. Until the last moment we did not know whether Al will be free and if would can go somewhere. Finally, everything worked and we went to Thailand. The place we chose met all our three conditions: 1. the place we’ve never been before, 2. some warm place  and 3. near the beach. And KOH YAO YAI island had a few things extra.

V decembri to bolo napínavé. Do poslednej chvíle sme nevedeli či Al bude mať volno a budeme môcť niekam vyraziť. Nakoniec všetko klaplo a vyrazili sme do Thajska Miesto, ktoré sme vybrali, splňovali všetky 3 naše podmienky: 1. ešte sme tam nikdy predtým neboli, 2. je tam teplo a 3. blízko je pláž. Ostrov KOH YAO YAI mal ešte nejakých pár vecí naviac.

FLOSTEN KOH4

FLOSTEN KOH11

FLOSTEN KOH2

 

Normally, our trips are downright adventurous. We are trying to see and get to know as much as possible so we operate on 2x higher speed than normaly. This time it was different. The staying on the island of Koh Yao Yai was mainly for pleasure and relaxing. The name of the island is means Great Long Island because it is the largest one of the archipelago Koh Yao, which consists of 44 small islands. It is away from the main tourist destinations. The closest one is Phuket where you can get in about 20 minutes by the speed boat.

Normálne sú naše výlety vyložene zážitkové. Snažíme sa vidieť a poznať čo najviac, takže fungujeme asi v 2x vyššej rýchlosti ako normálne. Tentokrát to bolo iné. Pobyt na ostrove Koh Yao Yai bo hlavne pôžitkový a oddychový. Meno ostrova je v preklade Veľký Dlhý ostrov. pretože je najväčší so súostrovia Koh Yao, ktorý sa skladá zo 44 malých ostrovov. Je bokom od hlavných turistických destinácií. Najbližšie je známy Phuket, kde sa dostaneme asi za 20 minút rýchlou loďou.

FLOSTEN KOH5

FLOSTEN KOH3

FLOSTEN KOH6

When you would like to reach the island, you need a plane, a car and a boat. It took a while of planning in order to synchronize the arrival of the plane (we flew from Singapore to Phuket International Airport) with the car transfer to the port (which takes about 20 minutes) and the departure of the speed boat. The last boat leaving the port by 5 pm. If you miss the last boat at 5 pm, it is possible to hire a private speed boat. Of course, it’s more expensive. The last part of the journey by boat from the port Ao Po Grand Marina Pier to our resort we enjoyed the most. We took close look to the magnificent cliffs and headed to the island to Santhiya resort. After a long journey we were looking forward to our room and especially the canopy bed.

Keď sa chcete dostať na ostrov, potrebujete lietadlo, auto aj loď. Vyžadovalo to chvíľu plánovania, aby sme zladili prílet lietadla (leteli sme zo Singapuru na medzinárodné letisko Phuket) s presunom autom do prístavu (čo zaberie asi 20 minút) a odchodom lode. Posledná loď odchádza z prístavu o 17 hodine. Ak nestihnete poslednú loď o 17 hodine, je možné si najať súkromnú loď. Samozrejme, je to drahšie. Poslednú časť cesty loďou s prístavu Ao Po Grand Marina Pier k našemu resortu sme si užili najviac. Nádherné skalné útesy sme si obzreli zblízka a zamierili na ostrov k resortu Santhiya. Po dlhej ceste sme sa tešili na našu izbu a hlavne na veľkú postel s nebesami.

 

 

End of the part I.

Koniec I. časti.

♥♥♥