KUSU ISLAND

Už dlhší čas sa chystám na „ostrovnú“ sériu článkov . Singapore má jeden hlavný a 62 malých ostrov. Samozrjeme, že nie na všetky sú prístupné. Pár z nich slúži ako príjemné miesto na krátky výlet. Ako rodený suchozemec bez prístupu k moru, ma more fascinuje. Výlety loďou na neďaleké ostrovy sú tu veľmi obľúbené. Jednak človek trochu zmení miesto pobytu (čo je dôležité v tak malom štáte, inak hrozí „ponorka“) a piknik na brehu mora je vždy dobrá voľba.

For some time I am about to write some  “island” series of articles. Singapore has one main island and 62 smaller. Of course, not all of them are available. Few of them serves as a nice place for the short getaway. As a native landsman without access to the sea, it fascinates me. The  boat trip to nearby islands are very popular here. First, a little change of residence (which is important in a such small country, it may lead to “cabin fever”) and a picnic on the seashore is always a good choice.

FLOSTENPARADISE KUSU SEA3

FLOSTENPARADISE KUSU FERRY

FLOSTENPARADISE KUSU 4

 

KUSU je malý ostrov. Má cca 85.000 m2. Z prístavu Marina South Pier je to cca 3,86 km a  boli sme tam za necelú hodinku, a to sme mali ešte medzizastávku na ostrov St.John´s cca 15 minút. Šli sme verejnou dopravou. Je možné si najať aj vodný taxík. To sme zatiaľ nemali príležitosť vyskúšať. Názov ostrova KUSU znamená KORYTNAČKA v čínštine. K názvu sa viaže pekná legenda. Legenda hovorí, že obrovská korytnačka zachránila od utopenia dvoch stroskotaných námorníkov – jeden bol Číňan a druhý Malajec. Ako poďakovanie postavili na ostrove čínsku svätyňu a malajské posvätné miesto.

KUSU is a small island. It has about 85,000 square meters. From Marina South Pier, it is only 3.86 kilometers and we were there for less than an hour, and we had stops on St.John’s Island about 15 minutes. We went by public transport. It is possible to hire the water taxi. That we have not had the opportunity to try yet. The name of the island „KUSU“ means „Turtles“ in Chinese. The name is linked to the nice legend. The legend says  that a giant turtle saved from drowning two shipwrecked sailors – one was Chinese and Malay the second. In return they built a Chinese temple  and a Malay shrine on the island.

FLOSTENPARADISE KUSU 2

FLOSTENPARADISE KUSU BEACH5

FLOSTENPARADISE KUSU 3

FLOSTENPARADISE KUSU SEA

 

Vždy keď sa niekam chystáme, čítam si rôzne recenzie a blogy iných cestovateľov. Či sa mi niečo páči alebo nie, dokážem posudiť aj sama. Ale je dobré si zistiť dopredu nejaké rady alebo doporučenia. Pri tomto ostrove ma celkom pobavila krátka recenzia jednej dámy, ktorá znela asi takto: „Strašne sme sa tu nudili, nebolo tu čo robiť.“  No jasne – more, palmy, piesok. Čo by tu tak človek asi mohol robiť???? Nutuším. Nenapadá Vás niečo?

Whenever we are going somewhere, I read the various reviews and others travelers blogs. If I like something or not, I can figure out by myselfs. But it is good to find out in advance some advice or recommendations. There was one short review from the lady about this island that amused me.  It sounded like this: “We are terribly bored, there is nothing to do there.” Of course – sea, palm trees, sand. What it possible to do there???? I have no idea.  Do you have some?

FLOSTENPARADISE KUSU BEACH4

FLOSTENPARADISE KUSU BEACH3

FLOSTENPARADISE KUSU BEACH

 

Pokiaľ Vás táto trojkombinácia omrzela a piknikový kôš je prázdny (jedlo a pitie si doneste vlastné, na ostrove nie sú obchody ani reštaurácie), možno bude ten správny čas pozrieť si tie dve posvätné miesta, ktoré sa uvádzajú v legende.  Taoisti robia každoročné (deviaty lunárny mesiac) púť do chrámu Da Bogong (Tua Pek Kong) a modlia sa za dobré zdravie, mier, šťastie a prosperitu. Bol postavený v roku 1923 z peňazí darovaných bohatým obchodníkom Chia Cheng Ho.

If your tired of this triple combination and a picnic basket is already empty (bring your own food and drinks with you, on the island are not shops nor restaurants), it may be a good time to have look at two holy places referred to in the legend. Taoists make annually (ninth lunar month) pilgrimage to the Temple Da Bogong (Tua Pek Kong) and pray for good health, peace, happiness and prosperity. It was built in 1923 with money donated by wealthy businessman Chia Cheng Ho.

FLOSTENPARADISE KUSU CHINESE TEMPLE
FLOSTENPARADISE KUSU CHINESE TEMPLE2

FLOSTENPARADISE KUSU CHINESE TEMPLE3

FLOSTENPARADISE KUSU CHINESE TEMPLE6

FLOSTENPARADISE KUSU CHINESE TEMPLE7

 

Muslimovia zase navštevujú  posvätné miesto – Kramat Kusu. Bolo vybudované na pamiatku zbožnej rodiny Sayeda Abdula Rahmana, jeho matky Nenek Ghalib a jeho sestry Puteri Fatimah, ktorí žili v 19. storočí. Musíte tam vyšlapať do kopca 152 schodov. Obvykle ho chodia navštevovať bezdetné páry a modlia sa za to, aby dieťa čoskoro prišlo do ich rodiny. Ľudia píšu svoje motlitby a želania aj na skalu pri svätyni.

Muslims visit the shrine – Kramat Kusu. It was built in memory of pious family of  Sayed Abdul Rahman, his mother Nenek Ghalib and his sister Puteri Fatimah, who lived in the 19th century. There you have to hike uphill 152 stairs. Usually childless couples come here and pray for a child to start a family. People write their prayers and wishes also on the rock next to shrine.

FLOSTENPARADISE KUSU KERAMAT

FLOSTENPARADISE KUSU KERAMAT2

FLOSTENPARADISE KUSU KERAMAT3

 

A samozrejme, na ostrove nechýbajú korytnačky.

And, of course, turtles are not missing on the island.

IMG_8110

FLOSTENPARADISE KUSU TURTLE

 

Cestovné loďou/Ferry charges:

Dospelý 15,- S$, dieťa (112 rokov) 12,- S$ / Adult 15,- S$, child (1-12 years old) 12,- S$

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

Použite lodnú prepravu z prístavu Marina South Pier/Take a ferry from Marina South Pier

♥♥♥

 

  • LydiaCLee

    I’ve been to Singapore a lot, but never there.

    • There are so many things to see on the main island. It is nice place for the picnic. Maybe you can try it next time. o)

  • This island is lovely. It must be a joy to visit.

    • It’s not big one, but perfect for the lovely family day or picnic.