MARINA BAY AND ARTSCIENCE MUSEUM

Pamätáte sa na Marina Bay počas osláv 50. výročia vzniku Singapuru? (viac TU). Marina Bay v lenivé sobotňajšie poludnie je úplne iné miesto. Na promenáde okolo Marina Reservoir dlhej 3,5 km nie je veľa ľudí a tak vychutnávame pomalú prechádzku. Teda pomalú čo sa týka mňa a Ala. Drobček pobehuje okolo, tam a naspäť a skúša vyliezť na všetky vyššie položené miesta. Pre neho promenáda bola dlhá aspoň 7 km. o)

Remember the Marina Bay during the 50th anniversary of Singapore? (more HERE). Marina Bay at the lazy Saturday’s noon is a completely different place. There is not a lot of people on the Waterfront Promenade around the Marina Reservoir which is 3.5 km long, so we just enjoy leisurely walk. The slow walk for me and Al. Little One  run around, back and forth and trying to climb on higher places arround. For him it was walk at least 7 km long. o)

IMG_4999_1

IMG_4997_1

IMG_5010_1

IMG_5017_1

 

Keď nás prepadne hlad, najlepšia voľba je Food Court v Shopping Mall Marina Bay Sands. Jedlo je výborné a môžete sa zabávať na nešťastníkoch, ktorý sa pokúšajú korčulovať na umelom ľade, ktorý je hneď vedľa. Pokiaľ je to málo, možno sa môžete nakupovať alebo sa zahrať na Benátky a povoziť sa na lodičke. Ale mi máme lepší plán. Návštevu ArtScience Museum.

When you are overcome by hunger, the best choice is the Food Court in the Shopping Mall Marina Bay Sands. The food is excellent and you can have fun on the poor people who are trying to skate on artificial ice next to the food court. If it is not enough, maybe you can do some shopping or pretend that you are in Venice and take a ride on the boat. But we have a better plan. Visit ArtScience Museum.

IMG_1878_1

IMG_1895_1

IMG_5113_1

IMG_1896_1

IMG_5042_1

 

ArtScience Museum bolo otvorené v roku 2011 a už samotná budova je krásna. Vyzerá ako otvorený lotosový kvet. V múzeu je vždy niekoľko výstav. My sme si vybrali THE DEEP. Vidieť všetky tie ryby a iné potvory (a to doslova), ktoré sa vyskytujú v oceáne vo veľkých hĺbkach je jedinečné. Niektoré by zahanbili aj Votrelca z filmu Ridleyho Scotta. Pozrite si malé ukážky.

ArtScience Museum was opened in 2011 and the building itself is beautiful. It looks like an open lotus flower. The museum is always several exhibitions. We chose THE DEEP. See all the fish and other beasts (literally) that are found in the ocean at great depths is unique. Some of them could easily ashamed Alien from Ridley Scott movie. See a small examples.

IMG_5176_1

IMG_2034

IMG_2035

IMG_2010_1

IMG_5077_1

IMG_5097_1

IMG_5073_1

 

 

Noc je ešte mladá. Je škoda sa ponáhľať domov. Zvlášť keď osvetlená promenáda a mrakodrapy poskytujú tak pekný výhľad.  Teraz keď už slnko zapadlo, je tu úplne iná atmosfére. A k tomu ešte hrá na živo jazzová kapela. Stačí si sadnúť na drevené schody a nechať sa unášať záplavou synkop.

The night is still young. Why to rush home. Especially when illuminated promenade skyscrapers provide so nice view. Now after sunset, there is a completely different atmosphere. And the live jazz band is playing to it. Just sit on the wooden stairs and be carried away by the flood of syncopes.

IMG_5139_1

IMG_5147_1

IMG_5137_1

IMG_5175_1,JPG

IMG_5170_1

 

Ale ešte stále nie je časť ísť domov. Predsa si nenecháme ujsť laserovo-vodnú show WONDER FULL. Krátko pred začiatkom predstavenia priplávajú k pobrežiu vysvietené vyhliadkové lode, aby umožnili svojim klientom vidieť predstavenie priamo z vodnej hladiny.

But there is still time to go home. Yet never miss a laser water show WONDER-FULL. Shortly before the start of the performance, highlighted sightseeing boats reach the shore to allow their clients to see the performance directly from the water surface.

IMG_5162_1

IMG_5163_1

IMG_2140_1

IMG_5182_1

 

Unavení zo všetkých svetiel, farieb a obrazov, ktoré sme dnes videli, kráčame domov….

Tired of all the lights, colors and images that se saw today, we walk home ….

 

ARTSCIENCE MUSEUM SINGAPORE

Vstup/Admission:

5 – 28,- S$ dospelý, 8 – 16,- S$ dieťa (2-12 rokov) /5 – 28,- S$ adult, 8 – 16,- S$ child (2-12 yrs)

Otváracie hodiny/Opening Hours:

10.00 hod – 22.00 hod. každžý deň vrátane štátnych sviatkov/10 am – 10 pm daily including public holiday

 

Múzeum zatvára príležitostne z dôvodu súkromných akcií./Museum closes occasionally for private functions.

Ako sa tam dostať/Getting There:

MRT – stanica Bayfront Station, Promenade Station alebo Marina Bay Station /MRT – Bayfront Station, Promenade Station or Marina Bay Station

 

 

WONDER FULL

Vstup/Admission:

voľný/5,- S$ adult/ free admission

Čas predstavenia/Showtimes:

Nedeľa – Štvrtok 20.00 hod, 21.30 hod./Sunday – Thursday 8.00 pm, 9.30 pm

Piatok a Sobota 20.00 hod, 21.30 hod, 23.00 hod./Friday and Saturday 8.00 pm, 9.30 pm, 23.00 pm

Ako sa tam dostať/Getting There:

MRT – stanica Bayfront Station, Promenade Station alebo Marina Bay Station /MRT – Bayfront Station, Promenade Station or Marina Bay Station

♥♥♥