Natural History Museum Vienna

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM22

Mesiac, ktorý som strávila vo Viedni, bol skvelý. Navštívila som veľa múzeí. A už mám celý zoznam čo navštívim nabudúce. Určite stojí za to prejsť sa v centre Viedne po ulici Ringstrasse. Na námestí Márie Terézie stoja oproti sebe dve identické budovy. Jedna z nich je Naturhistorishe Museum. Budova bola postavená v rokoch 1871 – 1881 a je krásnou ukážkou viedenského historicizmu. Budova je krásne zdobená aj zvnútra.

Month that I spent in Vienna, was great. I visited many museums. And I have a whole list of what I would like to visit next. It is definitely worth to walk through the center of Vienna on the  Ringstrasse. On Maria Theresa Square stand opposite each other two identical buildings. One of them is Natural History Museum. The building was built between 1871 – 1881 and is a beautiful example of the Viennese Historicism. The building is beautifully decorated from the inside too.

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM21

IMG_2940

 

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM7

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM20

 

Múzeum oficiálne otvoril Franz Joseph I. v roku 1889. Zbierka je oveľa staršia. Prvú zbierku kúpil František I. Lotrinský (manžel Márie Terézie) v roku 1750 od florentínskeho učenca a vedca Jean de Baillou. Zbierka obsahovala 30.000 objektov ako sú fosílie, mušle, korály, minerály a drahé kamene. V súčastnosti má zbierka 30 mil. objektov. Nájdete tu kostry dinosaurov, vzácne kamene, ľudské lebky, mamuta a všetko možné. Staré vitríny a celý interiér múzea Vás ľahko prenesie o 100 rokov dozadu. A tento pocit nezmenia ani interaktívne zariadenia, ktoré preniesli múzeum do tohto storočia.

The museum was officially opened by  Franz Joseph I. in 1889. The collection is much older. First collection was bought by Franz I Stephan of Lorraine (husband of Maria Theresa) in 1750 from the Florentine scholar and scientist Jean de Baillou. This collection contained 30,000 objects such as fossils, shells, corals, minerals and precious stones. Currently it has a collection of 30 million. objects. You will find dinosaur skeletons, precious stones, human skulls, mammoth and everything else. Old showcases and the entire interior can easily transfer you into the past 100 years ago. And this feeling will not disappear by using  interactive devices which connected   the Museum with this century.

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM4

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM3

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM2

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM11

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM12

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM14

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM16

FLOSTENPARADISE NATURE MUSEUM15

Vstup/Admission:

10,- EUR dospelí, deti pod 19 rokov zdarma /10,- EUR adults, children under 19 years old for free

Otváracie hodiny/Opening Hours:

9.00 hod – 18.30 hod. štvrtok až pondelok, 9.00 hod – 21.00 hod streda, zatvorené utorok/  9 am to 6.30 pm Thursday-Monday, 9 am to 9 pm Wednesday, closed on Tuesday

Viac informácii/More info:

http://www.nhm-vien.ac.at

♥♥♥