Palais Liechtenstein – CITY PALACE

FLOSTENPARADISE CITY PALACE11

Vrátim sa späť do Viedne a k prehliadke palácov rodiny Liechtenstein. Prvý z nich – GARDEN PALACE – som Vám predstavila minule (viac TU).  Druhý z palácov – CITY PALACE. Palác sa nachádza v centre na ulici Bankgasse.

I am returning back  to Vienna and to my tour to visit  palaces of the Liechtenstein family. The first – Garden Palace – I present to you the other day (read more). The second of them  – CITY PALACE – is located in the downtown at the street Bankgasse.

FLOSTENPARADISE CITY PALACE2

FLOSTENPARADISE CITY PALACE1

FLOSTENPARADISE CITY PALACE9

 

Palác je nádhernou ukážkou baroka. Bol postavený v rokoch 1691 – 1694. Škoda, že nie je možné fotiť v celom priestore. Barokové štukované stropy a opulentné rokokové interiéry s originálnym nábytkom by si zaslúžili samostatnú fotoreportáž. Najlepšie je to vidieť na vlastné oči. Fotky k článku sú z nádherného tanečného sálu a barokového schodišťa.

The palace is a wonderful example of Baroque. It was built in 1691 – 1694. It is pity that  isn´t possible to take pictures of the entire area. The Baroque stucco ceilings and the opulent  Rococo interiors with original furniture would deserve a separate photo reportage. It is best to see it your own eyes. Photos from the article are from the magnificent ballroom and the baroque staircase.

FLOSTENPARADISE CITY PALACE10

FLOSTENPARADISE CITY PALACE7

FLOSTENPARADISE CITY PALACE8

 

Pokiaľ ste fanúšikmi umenia, je možné vidieť tu nádherné majstrovské diela z obdobia biedermaieru a neoklasicizmu.  Budova mala aj zaujímavé technické vychytávky, ktorými sa stála známa v 19. storočí. Napríklad: výťah viac ako štyri podlažia, vnútorný telefón s korešpondenčných rúrami vyrobenými z gumy a hodvábu, teplovzdušné kúrenie s vývodmi vzduchu chytro začlenené do obloženie stien.

f you are a fan of art, you can see this magnificent masterpieces of Neoclassicism and Biedermeier period. The building also had interesting technical gadgets, which became known in the 19th century. For example: an elevator over four floors, internal intercom with correspondence tubes made from rubber and silk, hot air heating with outlet vents cleverly integrated into the wall paneling.

FLOSTENPARADISE CITY PALACE3

FLOSTENPARADISE CITY PALACE6

FLOSTENPARADISE CITY PALACE5

FLOSTENPARADISE CITY PALACE4

FLOSTENPARADISE CITY PALACE13

 

Vstup/Admission:

25,- EUR

 

Otváracie hodiny/Opening Hours:

15.00 hod – 16.00 hod. vybrané piatky3 pm – 4 pm special Fridays

Viac informácii/More info:

http://www.palaisliechtenstein.com

♥♥♥