SENTOSA FROM ABOVE

SENTOZA CABEL18

Pláž na ostrove Sentoza z kabínkovej lanovky/Beach on the Sentosa island from the cable car

Ostrov Sentosa je určite najzábavnejší zo všetkých ostrovov, ktoré Singapur má. Ak máte deti, je nemožné sa mu vyhnúť. A bola by to aj škoda, lebo každý si tam nájde niečo pre seba. Ostrov je veľký 5 km a je vzdialený len 1,5 km od južného pobrežia hlavného ostrova. Pôvodne bol názov ostrova PULAU MELAKANG MATI čo v malajštine znamená „Ostrov smrti zozadu“. Rozkošné meno.o) V roku 1972 bol ostrov premenovaný na SENTOSA čo v malajštine znamená „mier a pokoj“. Toto je meno je oveľa krajšie, ale mier a pokoj sa tu hľadá dosť ťažko, lebo ostrov navštívi každoročne cca 20 mil. ľudí. Čo tu určite nájdete – je oddych a zábava. O tom Vám napíšem podrobnejšie v ďalších článkoch.

Sentosa Island is definitely the most fun of all the islands that Singapore has. If you have children, it is impossible to avoid it. And it would be a shame too, because everyone there is something for everyone. The island is a large 5 km2 and is located only 1.5 km from the southern coast of the main island. Originally, the name was Pulau MELAKANG MATI which in Malay means “Island of Death from behind.”  Lovely name.o) In 1972, the island was renamed to SENTOSA which in Malay means “peace and tranquility”. This name is much nicer, but to find here the peace and tranquility is quite difficult, because the island is visited by 20 million. People a year. What you can find here for sure – it is relax and fun. That’s what l will write about in the next posts.

IMG_9786

Pohľad na ostrov Sentoza z hlavného ostrova/View to Sentosa island from the main island

IMG_9793

Prístav v diaľke/Harbour in the distance

SENTOZA CABEL13

Loď /Ship

SENTOZA CABEL15

Blížime sa k ostrovu Sentoza/Approaching the Sentosa island

SENTOZA CABEL1

Výhľad z kabínky na ostrove Sentoza/View from the calbe car at the Sentosa island

 

Ostrov Sentosa je spojený s hlavným ostrovom cestou, takže sa tam dostanete taxíkom, autobusom a aj peši. Je tu však ešte jedna možnosť – kabínková lanovka. Každopádne, toto je moja najobľúbenejšia forma dopravy – skoro žiadne rady a úžasný výhľad. Lanovka má 2 linky. Prvou sme sa odviezli zo stanice Mont Faber do stanice Sentosa. Potom sme prešli do stanice Imbiah Lookout a odviezli sa do stanice Fort Siloso. Na pláži Siloso sme si počkali na západ slnka a potom sa prešli pešo popri pláži, potom cez Merlion Walk ku soche Merliona a ďalej k fontáne Lake of Dreams.

Sentosa Island is connected to the main island by the causeway, so you can get there by taxi, bus and even on foot. However, there is one more possibility – a cable car. Definitly, this is my favorite form of transport – pretty much any queues and stunning views. The cable car has 2 lines. First we drove from the station  Mont Faber to the stantion Sentosa. Then we went to the station Imbiah Lookout and drove to the station Fort Siloso. We waited for sunset on the Siloso Beach and then went on foot along the beach, then walk through the Merlion Walk,  around the Merlion statue to the  fountain Lake of Dreams.

SENTOZA CABEL19

Siloso pláž/Siloso Beach

SENTOZA CABEL2

Západ slnka na pláži Siloso/Sunset on the Siloso beach

SENTOZA CABEL3

Merlion Walk

SENTOZA CABEL4

Merlion Walk

SENTOZA CABEL5

Merlion Walk

SENTOZA CABEL6

Merlion Walk

SENTOZA CABEL7

Merlion Walk

SENTOZA CABEL8

Merlion Walk

SENTOZA CABEL9

Merlion Walk

SENTOZA CABEL10

Merlion

SENTOZA CABEL11

Lake of Dreams

 

Vstup/Admission:

29,- SGD dospelí, deti 22,- SGD jednodenný neobmedzený lístok  /29,- SGD adults, 22,- SGD – one day unlimited 

Ďalšie možnosti sú uvedné na webovej stránke/More possibilities are on the website

 

Otváracie hodiny/Opening Hours:

8.45 hod – 22.00 denne/  8.45 am to 10 pm daily

 

Viac informácii/More info:

http://www.mountfaber.com.sg

♥♥♥