SINGAPORE – DISCOVERY CENTER AND ARMY MUSEUM

IMG_3107

Návštevu SINGAPORE DISCOVERY CENTRE sme dlho odkladali. Je to zábavné a edukačné centrum, kde je možné sa naučiť zábavnou formou niečo o Singapure. Odradili ma komentáre na internete, ktoré vraveli, že je to zábavné len pre domácich, ale nie pre turistov. Ťažko povedať ako to pôsobí na turistov, lebo my tu bývame už jeden rok a tak asi mnohé veci vidíme inak. Každopádne, my sme sa kráľovsky bavili.

We postponed the visit of DISCOVERY CENTRE SINGAPORE very long time. It’s entertaiment and educational center where you can by a fun way to learn something about Singapore. Discouraging m comments on the Internet are saying that it’s fun just for local peopleIt is hard to say how it is for tourists, because we live here already for one year and are probably many things we see now differently. Anyway, we had great fun.

IMG_1011

IMG_1015

IMG_1016

 

Hrali sme sa v televíznom štúdiu na lokálnych televíznych reportérov a komentovali sme televízne správy. Na ďalšom stanovišti je tanečné štúdio. Skúšate napodobniť tanečné pohyby učiteľa na obrazovke. Celý tanečný pokus kamera natočí a následne si môžete porovnať ako Vám to išlo (respektíve nešlo o) ). Chlapci si veľmi užili virtuálnu vojenskú hru, kde strieľali z tanku Apache Fighter. Na 4D simulátore sme si užili Safari, kde jazda na džípe bola tak rýchla, že sme až kričali.

We played that we are local television reporters in TV studio and we commented local news. At the next station was. We tried to imitate the dance teacher on the screen and to learn local dances. The whole dance was recorded and then you could compare how you did it (or not). The boys really enjoyed virtual military game where they fired from Apache Fighter. On 4D simulator we enjoyed Safari where the jeep was driving so fast that we had screaming.

IMG_1039

IMG_1029

IMG_1035

IMG_1054

 

Súčasťou je autobusová prehliadka vojenskej základne, ktorá má 88 hektárov a výcvik tu absolvuje singapurská armáda, námorníctvo a letectvo. Vojenská služba v Singapure je pre mužov povinná, pre dievčatá dobrovoľná a trvá 2 roky. Videli sme kde vojaci cvičia, športujú, kde bývajú, jedia, veliteľstvo, vojenské školy a nemocnicu. Z pochopiteľných dôvodov, nie je dovolené fotiť.

The admissionincludes bus tour of the military base, which has 88 hectares and here is trained a Singaporean army, navy and air force. Military service in Singapore is compulsory for men, for girls is voluntary and it takes two years. We saw where the soldiers practice, do sport, where they live, eat, where is the headquarters, the military school and the hospital. For obvious reasons, it is not allowed to take pictures.

IMG_1013

IMG_1018

IMG_1046

IMG_1047

 

Hneď vedľa Discovery Centre je ARMY MUSEUM, kde sme sa dozvedeli niečo o vzniku a histórií armády v Singapure. A aby to bolo viac akčné, môžete si tu zahrať paintball (to sme neskúšali, je to pre väčších). Čo môžu absolvovať deti od 1,20 m je SHOOTING GALERY. Vyskúšali sme si streľbu z dvoch typov zbraní, a to SAR 21 a SAUER P226 upravené na streľbu na elektronické terče. Al sa zúčastnil improvizovanej medzinárodnej súťaže Singapore – Slovensko, kde prehral až v treťom kole a to o jeden bod. Slušné na človeka, ktorý nemá vojenský výcvik. o)

Right next to the Discovery Centre is ARMY MUSEUM where we learned something about the origins and history of the army in Singapore. And to make it more special, you can play paintball (we did not try it, it is for bigger). What children from the hight 1.20 m can do is to try SHOOTING Gallery. We tried shooting with two types of weapons – SAR 21 and SAUER P226 adjusted for shooting at electronic targets. Al took part in an improvised international contest Singapore – Slovakia, where he lost to in the third round and one point. Not bad for the man who has no military training. o)

IMG_1067

 IMG_1070

IMG_1084

IMG_1087

 

Vonku sme si pozreli vojenské vozidlá a stíhačku. Na záver Drobček trénoval na zmenšenej verzii prekážkovej dráhy, ktorý pri výcviku používajú vojaci. Trénovali sme poctivo až kým nezavreli. o)

Outside we watched military vehicles and fighter. Finally Little One practised on miniaturisied version of the obstacle course that soldiers are using for their fhysical training. We trained very hard until the closure. o)

IMG_3005

IMG_1099

IMG_3026

IMG_3077

IMG_3053

 

Vstup/Admission:

10 S$ dospelý/adult, 6 S$ dieťa/child (3 – 12 rokov/years old)

Toto je základné vstupné, je tam viac možností/ This is basic admission, there are more possibilities.

 

Otváracie hodiny/Opening Hours:

Utorok – Nedeľa 9.00 – 18.00 hod / Tuesday – Sunday 9.00 am to 6.00 pm

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

MRT – stanica Joo Koon a 10 minút pešo, MRT – Joo Koon station and 10 mins walk from station

 

♥♥♥