SINGAPORE – JURONG BIRD PARK

IMG_2664

Milujem mesto a rada v ňom žijem. Ale potrebujem aj prírodu a byť nachvíľu preč z davu. V Singapure je veľa parkov a prírodných rezervácií. Minulý týždeň sme objavili nový – JURONG BIRD PARK.

I love the city and I love to live in it. But I also need the nature and to be for moment away from the crowd. There are many parks and nature reserves in Singapore. Last week we discovered a new park- JURONG BIRD PARK.

IMG_2696
IMG_2673

IMG_2680

 

Má cca 20 hektárov a je to najväčší vtáčí park v Ázii. Má viac ako 5 000 vtákov, ktoré reprezentujú 380 rôznych druhov. Majú aj niekoľko show. Na našej prvej návšteve sme stihli len jednu, a to High Flyers Show. Drobček bol z nej nadšený. Nabudúce sa chystáme viac zapojiť.

It has about 20 hectares and it is the largest bird park in Asia. It has more than 5 000 birds representing 380 different species. They have several shows. On our first visit we managed see the only one – High Flyers Show. Little One was excited from it. Next time we are going to get more involved.

IMG_2725

IMG_2858 IMG_2731

 

Nájdu sa tam aj miesta, kde sa môžete nachvíľu schovať pred všetkým ruchom a na chvíľku len pozorovať vtáčiky, stromy, vodu alebo oblohu.

In the park are places where you can hide for a moment before all the hustle and for a moment just observing birds, trees, water and sky.

IMG_2876
IMG_2687

IMG_2880

 

A keď už má Drobček kľudu a pozorovania prírody dosť (môj vydrží asi 5 minút), môžeme sa presunúť na detské ihrisko, ktoré má suchá aj mokrú časť s príjemných zázemím (toalety, sprchy, miesto na kojenie).

And when Little One has enough of the nature observation  (after 5 minutes), we can move on to the playground, which has both wet and dry parts with facilities (toilets, showers, space for breastfeeding).

IMG_2935

IMG_2947 IMG_2978

 

Zatiaľ sme prešli len malú časť parku. Ale to nevadí, máme na objavovanie celý rok. V rámci osláv 50. výročia vzniku Singapuru ponúka teraz park ročné vstupné do parku za cenu vstupného na jeden deň.

We saw last week the small parrt of the park. But never mind, we can to explore it all year round. To celebrate the 50th anniversary of Singapore, the bird park offers now the annual park entrance membership for the price of one day admission.

IMG_2672
IMG_2703
IMG_2684

 

Vstup/Admission:

20 S$ dospelý/adult, 13 S$ dieťa/child (3 – 12 rokov/years old)

 

Otváracie hodiny/Opening Hours:

8.30 – 18.00 hod / 8.30 am to 6.00 pm

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

MRT – Boon Lay, autobus/bus 194 a 251 zastávka/bus stop B14 Jalan Ahmad Ibrahim

 

♥♥♥

  • Looks like you have fun time and Great pictures. :)

    http://www.selestyme.com

    • Flosten Paradise

      Yes, we had great time. It is very nice park and I am looking forward to explore it much more. Thank you for stopping by Chayanika.