SINGAPORE – MACRITCHIE RESERVOIR PARK

 

IMG_3800_1

MACRITCHIE RESERVOIR PARK je nádherné miesto pre útek z rušného mesta za zeleňou. Rada by som povedala aj za kľudom, ale v tomto veľkom meste sa ľudom dá vyhnúť len veľmi ťažko. Ale sú tu momenty, keď na pár minút môžete zažiť ilúziu, že ste sami uprostred pralesa.

MacRitchie Reservoir Park is a wonderful place to escape from busy city to the greenery. I would like to say also to peace too, but in this big city you can hardly avoid people. But there are moments when for a few minutes you can experience the illusion that you are alone in the middle of the forest.

IMG_3794_1

IMG_3787_1

IMG_3802_1

IMG_3808_1

 

 

MacRitchie je v prvom rade rezervoár čerstvej vody pre stále rastúcu populáciu v Singapure. Je to najstarší rezervoár vody, ktorý bol oficiálne otvorený v roku 1878 známy ako „Impouding Reservoir“.  V roku 1907 bol premenovaný na „Thomson Road Reservoir“ a v roku 1922 na _MACRITCHIE RESERVOIR“ po mestskom inžinierovi Jamesovi MacRitchie. Nádrž bola už 2x rozšírená.

MacRitchie is a reservoir of fresh water for the ever growing population in Singapore on the first place. It is the oldest water reservoir, which was officially opened in 1878 know as IMPOUNDING RESERVOIRO. In 1907 it was renamed „Thomson Reservoir Road“ and in 1922 „MacRitchie Reservoir“ after Municipal  Engineer James MacRitchie. The reservoir was already 2x extended.

IMG_3871_1

IMG_3862_1

IMG_3868_2

 

 

Rezervoár slúži aj na rekreačné účely. Sú tú nádherné prírodné scenérie, keď Vás baví fotiť alebo chcete len rozjímať. Nás bavilo pozorovať zvieratá. Keď máte šťastie môžete tu vidieť varany, korytnačky, lietajúce lemury, veveričky, vážky a podobne. Často uvidíte divo žijúce makaky, ktoré sú rovnako zvedavé na nás ako my na nich. A tiež sú pekne drzé. Jedna hodila po Alovi umelohmotnú fľašku, keď sa ju snažil odfotiť. o)

The reservoir is also used for recreational purposes. There are beautiful natural sceneries if you enjoy taking pictures or you would like just meditate. We enjoyed observe wildlife. If you are lucky you can see dragons, turtles, flying lemurs, squirrels, dragonflies, and others. In the park are wild macaques that are just as curious to us as we are to them. And also they are pretty cheeky. One threw  a plastic bottle after Al when he tried to take a picture. o)

IMG_3820_1

 

IMG_3850

IMG_3821_1

 

 

Park má niekoľko trás, ktoré sú rôzne dlhé a rôzne náročné. Najdlhšia trasa má 11 km. Proste si vyberiete trasu, podľa času, ktorú tu chcete stráviť a ako ste na to fyzicky. Na našu prechádzku sme si vybrali trasu menej náročnú, ktorá vedie po drevenom chodník na okraji vody. Keďže má park 12 hektárov zelene, ešte máme čo objavovať. Nabudúce pôjdeme na TreeTop Walk, čo je voľne zavesený lanový most dlhý 250 metrov!

The park has several routes that are different lengths and different difficulty. The longest route has 11 km. Just you select your route regarding the time you want to spend here and your physical condition. For our walk we chose less demanding route, which runs along the water´s edge boardwalk. Since the park has 12 hectares of greenery, we still have a lot of places to discover. Next time we go to the TreeTop Walk, which is free-standing suspension bridge 250 meters long!

IMG_3829_1

IMG_3832_1

IMG_3849_1

IMG_3857_1

 

Vstup/Admission:

Voľný/Free

 

Otváracie hodiny/Opening Hours:

TreeTop Walk:

Ut – Pia – 9.00 hod. – 17.00 hod./Tue-Fri – 9 am – 5 pm

So-Ne a štátne sviatky – 8.30 hod. – 17.00 hod./ Sa-Sun and Public Holidays – 8.30 am – 5 pm

Po – zatvorené (ak nepripadne štátny sviatok na tento deň)/Mon – closed (except when it is a Publik Holiday)

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

Autobus/Bus:

A. Lornie Road – 52, 74, 93, 157, 165, 852, 855 – zastávka/bus stop B01, B02

B. Thomson Road :

i: 52 , 74, 93, 130, 132, 156, 157, 162, 165, 166, 167, 852, 855, 980 – zastávka/bus stop B21

ii: 130, 132, 156, 162, 166, 167, 980 – zastávka/bus stop B22

 

♥♥♥