TECHNICAL MUSEUM VIENNA

Môže človek vynechať pri návšteve nádhernej Viedne múzea? Nádherné parné stroje, staré autá, staré pračky…. To by mohlo ako nápoveda stačiť. Samozrejme – TECHNICKÉ MÚZEUM VIEDEŇ. Rozhodnutie založiť múzeum padlo  už v roku 1908. Prvá svetová vojna všetko zdržala a múzeum bolo otvorené až v roku 1918. Sídli v krásnej secesnej budove so sklenej kopulou. Aj milovníci architektúry si tak prídu na svoje. Exhibície sú interaktívne – deti tam môžu objavovať ako fungujú napríklad fyzikálne zákony a podobne. Pokiaľ by to bolo na nich veľa (exhibície sú na 20.000 m2) – sú tu dve detské ihriská. Pokiaľ sa zdržíte vo Viedni dlhšie, rozhodne stojí za to zakúpiť si permanentku.

Could you skip museums when you visit Vienna? Magnificent steam engines, old cars, old washing machines …. I think you have a clue. Of course – TECHNICAL MUSEUM VIENNA. The decision to establish a technical museum was made to establish at 1908. The First World War postponed everything and the museum was finaly opened at 1918. The museum is located in a beautiful Art Nouveau building with a glass dome – something interesting if you are architecture lover too. Exhibitions are interactive – kids there can discover how laws of physics work and so on. If children have anought (exhibitions are on the 20,000 square meters) – there are two children playgrounds. If you stay in Vienna for longer time , i tis definitely worth to buy a membership ticket.

FLOSTENPARADISE TECHNICAL MUSEUM1

FLOSTENPARADISE TECHNICAL MUSEUM5

FLOSTENPARADISE TECHNICAL MUSEUM3

FLOSTENPARADISE TECHNICAL MUSEUM12

FLOSTENPARADISE TECHNICAL MUSEUM7

FLOSTENPARADISE TECHNICAL MUSEUM13

FLOSTENPARADISE TECHNICAL MUSEUM10

FLOSTENPARADISE TECHNICAL MUSEUM9

FLOSTENPARADISE TECHNICAL MUSEUM14

 

 

Vstup/Admission:

12,- EUR dospelý, deti do 19 rokov zdarma /12,- EUR adult, children under 19 years old free 

Otváracie hodiny/Opening Hours:

9.00 hod – 18.00 hod. pondelok – piatok/9 am – 6 pm from Monday – Friday

10.00 – 18.00 hod – víkendy a štátne sviatky/ 10 am – 6 pm weekends and bank holiday

 

Viac informácii/More info:

http://www.technischesmuseum.at

♥♥♥